fbpx
Házirend 2019-07-08T12:04:46+00:00

Házirend

KiskőrösFeszt 2019
Kiskőrös, 2019. JÚLIUS 12-13.

A KiskőrösFeszten kevés szabály van, de fontosak és erőfeszítés nélkül betarthatóak, kérjük, ezt figyelembe véve tekintsétek át a házirendet! A belépőjegy megvásárlásával egyidejűleg elfogadod a KiskőrösFeszt házirendjét, és tudomásul veszed, hogy annak betartását a rendezvény ideje alatt folyamatosan ellenőrzik.

A KiskőrösFeszt szervezője

Vira Max Kft.

Székhely: 6230 Soltvadkert, Bocskai u. 23/2.

Cégjegyzékszám: 03 09 127918

Adószám: 24993331-2-03

Rendezvény időtartama

A KiskőrösFeszt időtartama megegyezik a Rendezvény kezdő és záró időpontja közötti időtartammal, ahol kezdő időpontnak az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag a megvásárolható Jegyek közül időben a legkorábbi belépésre jogosító Jegy érvényességének kezdete, záró időpontnak pedig az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre megvásárolható Jegyek közül időben a legtovább érvényes Jegy érvényességének vége tekintendő. A KiskőrösFeszt fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény előzőekben meghatározott időtartamán kívül eső pótnapon is szervezzen programot, illetve nyújtson Szolgáltatásokat. Az ilyen pótnapok nem minősülnek a Rendezvény szerves részének, és azok csak a pótnapi belépésre jogosító, megfelelő pótjegy megváltása ellenében látogathatók.

Szolgáltatás

Minden olyan szolgáltatás, amelyet a KiskőrösFeszt vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényhez kapcsolódóan – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

Jegy

A Vira Max Kft. által a KiskőrösFesztre a belépésre jogosító karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.

Karszalag

Adott Jegy érvényesítésekor a Vira Max Kft. által alkalmazott, a Rendezvényen a Jegyben foglaltak szerinti (bérlet vagy jogosultságokat biztosító, az adott Rendezvény zárását követő huszonnégy óra elteltéig a Vira Max Kft. tulajdonában álló igazolás, amely kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására, azzal, hogy egyes Jegyekben foglalt jogosultságokat több karszalag együttesen testesíthet meg.

A bérlet karszalag 2019. július 12-én (péntek) 15 órától július 14. (vasárnap) 10 óráig érvényes.

Jegyvásárlás

Jegy

A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket. A Vira Max Kft. a Jegyvásárló részére értékesíti a Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy Vira Max Kft. általi átadásával teljesedésbe megy. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy a KiskőrösFeszt Jegyét a megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.

Vásárlás elektronikus úton

Az online vásárlási módokat a Vira Max Kft. saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség, azonban a Vira Max Kft. meghatározott körben ez alól kivételt tehet. A szükséges adatok megadását az esetleges további Termékekre vagy Szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételek elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a Vira Max Kft. vagy Szerződéses partnere email-ben küld egy linket a Jegyvásárló által megadott email-címre, amelyre kattintva a Jegyvásárló letöltheti az őt megillető Jegye(ke)t és/vagy egyéb Termékre vagy Szolgáltatásra vonatkozó igazolásokat. Amennyiben a Jegye(ke)t vagy igazolásokat a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a Vira Max Kft. azokat a megadott email-címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email a Vira Max Kft. általi kiküldésével a vásárlás lezártnak, a Jegy, illetve az egyéb Termékekre, Szolgáltatásokra vonatkozó igazolások pedig átvettnek tekintendők, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a KiskőrösFeszt felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet vagy igazolást mégsem kapta meg.

Minden egyes megvásárolt Jegyhez, Termékhez és Szolgáltatáshoz külön igazolás (voucher és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [QR-kód]) tartozik, ezért a Jegyvásárló a letöltési felületen vásárlásonként a vásárolt Jegyek, Termékek és Szolgáltatások számától függően egy vagy több linket talál. Mindegyik link különböző igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz) vezet, több Jegy, Termék vagy Szolgáltatás vásárlása esetén ezért valamennyi igazolás bemutatása szükséges. A KiskőrösFeszt a Rendezvény helyszínén egy darab igazolás (voucher, illetve egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) ellenében egy darab karszalagot, illetve a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás jellegétől függően kapcsolódó karszalagot vagy Jegyet ad ki, kivéve amennyiben adott Termék vagy Szolgáltatás igénybevételéhez karszalag nem szükséges.

A Jegyvásárló felelőssége az igazolás (voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.

A Vira Max Kft. kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek (voucherek, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldások) bemutatóra szólnak és nem kerülnek nevesítésre, azaz a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások regisztrációja, illetőleg adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy rendelése nem lehetséges, erre csak a Rendezvényre történő belépéskor kerül sor. A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében, az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint – annak ellenére, hogy a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások nem nevesítettek – a Vira Max Kft. a Jegyvásárló adatait megőrzi, és ezen adatok a KiskőrösFeszt adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Jegyekkel, Termékekkel és Szolgáltatásokkal, továbbá az Adatvédelmi Szabályokban és annak mellékletében foglaltak szerint továbbításra kerülhetnek az adott Terméket, Szolgáltatást nyújtó Közreműködőnek vagy Szerződéses partnernek.

Az előzőekben írtakkal ellentétben, amennyiben valamely Jegyre, Termékre vagy Szolgáltatásra való jogosultság fennállásának megállapításához ez szükséges, úgy az adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy kerülhet rendelésre. A Nem látogatói Jegyek – az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz kötöttek.

Az online vásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online vásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt a Vira Max Kft. és/vagy Közreműködője részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés.

Vásárlás személyesen

A Jegyvásárló a Vira Max Kft. vagy Szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon (Kiskőrös – Tourinform Iroda, (Petőfi Sándor tér 4/a) – (78) 514 850; Kiskőrös – János Vitéz Látogatóközpont, (Martini u. 6.) – (0620/2304442); Kiskőrös – Civil Információs Centrum, (Pozsonyi utca 2) – (0678/415165); Soltvadkert – Roxy Tours Utazási Iroda, (Kossuth Lajos utca 15.) (20) 261 4946); Kalocsa – TDM Iroda, (Szent István király út 35.) – (30) 467 8690); Baja – Tourinform Iroda, (Baja, Szentháromság tér 3.) – (79) 420792); Kiskunhalas – Mozi valamint a Sóstó strand területén, Greguss Viktornál – 06704147109; Kiskunfélegyház – Tourinform Iroda, (Kossuth utca 1.– (76) 562039; Kecskemét – Tourinform Iroda, (Szabadság tér 5/A ) – (76) 481065)), nyitvatartási időben van lehetőség vásárlásra. Pénztártól való távozás után a jeggyel, fizetett illetve a visszaadott pénzösszeggel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el!

A jegyirodák megtalálhatók: www.kiskorosfeszt.hu oldalon.

Online fizetés

Az alábbi kártyatípusokkal tudsz fizetni:

  • bankkártya

Részletek

Adminisztrációs díjat nem számolunk fel – ezt a fizetési mód kiválasztásánál jelezzük.

A karszalagot a Vira Max Kft. azon személy részére adja ki a Rendezvény helyszínén, aki az igazolásban (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja. Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépés) esetén karszalagot vagy új Jegyet a Vira Max Kft. nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A Vira Max Kft. az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

Jegyek, igazolások pótlása, cseréje és visszaváltása

A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Vira Max Kft. kizárja a Jegyek és egyéb Termékek, Szolgáltatások cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve a Rendezvény esetében a Vira Max Kft. által egyedileg meghatározható speciális eseteket, valamint a Jegyek (pl.: teljes áru Jegyre cserélését) megfelelő egyidejű ráfizetés mellett.

Részvétel a rendezvényen

Karszalag

A Jegy karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez jogszerűen jutott hozzá. A Vira Max Kft. kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz –különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja, vagy egyéb bűncselekmény esetén), úgy a jegybirtokostól a Jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést a Rendezvényre megtagadja.

A Vira Max Kft. a karszalagot a beléptetési folyamat során meghatározott természetes személyhez rendeli, és ennek keretében a személyazonosság fényképes személyazonosító okmánnyal történő igazolását kéri, valamint, ezen személyazonosító okmány adatait leolvassa, rögzíti, tárolja és kezeli az adatkezelési szabályzatnak megfelelően. Amennyiben a Rendezvényre belépni kívánó személy az előző mondatban írtaknak nem hajlandó magát alávetni, úgy a Vira Max Kft. jogosult a karszalagot vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvényteleníteni és a belépést a Rendezvényre megtagadni.

A Vira Max Kft. elővételben vásárolt Jegy esetében lehetővé teheti, hogy a karszalag előzőekben írt, meghatározott természetes személyhez rendelése előzetesen, online felületen is elvégezhető legyen, amely mindazonáltal nem jelenti a Jegy meghatározott személyhez rendelését, ezért változatlanul fontos, hogy a jegybirtokos a Jegyet gondosan őrizze. A Vira Max Kft. jogosult saját belátása szerint, indokolás nélkül átmenetileg vagy véglegesen felfüggeszteni a jelen bekezdésben írt eljárások alkalmazását.

Belépés

A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő aláveti magát a Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. A Vira Max Kft.-nek jogában áll a beléptetési folyamat során a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő képmását rögzíteni és a felvételt a belépéssel kapcsolatos visszaélések megelőzése és a felelős személyek felderítése érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ezirányú megkeresése esetén részükre átadni.

A Vira Max Kft. a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. A Rendezvény területére étel, ital és dohánytermék csak annyiban vihető be, amennyiben azt jogszabály, vagy e Házirend lehetővé teszi. A Vira Max Kft. felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

A Rendezvény területére a Vira Max Kft. által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait betartani a Rendezvényen. A Rendezvény megközelítéséhez a Vira Max Kft. a tömegközlekedési eszközök és taxi-szolgáltatás használatát ajánlja.

A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak a fesztivál területén. A Vira Max Kft. jogosult a 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek számára gyermekkarszalag viselését kötelezővé tenni. A kísérő felelős az általa kísért gyermekekért és azért, hogy mindvégig olyan állapotban legyenek, amely lehetővé teszi az ebből eredő feladatai felelős ellátását. Egy kísérővel legfeljebb öt gyermek belépése engedélyezett.

A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, azzal, hogy az egyéb háziállatok beléptetése nem lehetséges.

Biztonság

A Rendezvények területén a Vira Max Kft. megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

A programváltozás jogát fenntartjuk. A program esetleges változása miatt, a bérlet ára nem igényelhető vissza. Esőnap nincs, a fesztivál rossz időjárási körülmények között is megtartásra kerül!

Mire nincs szükség a KiskőrösFeszten?

A KiskőrösFeszten nem lesz szükség üvegtárgyakra, ütő-, vágóeszközökre, esernyőre, vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyra. Ezeket a rendezvény területére bevinni TILOS!

A hatályos jogszabályok szerint nem tarthatsz magadnál ún. közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágóélű kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot stb.), ez szabálysértésnek minősül. Amennyiben ilyen eszközöket találnak nálad a rendezők, úgy azokat jogukban áll elkobozni tőled.

Alkoholos italt semmilyen mennyiségben, üdítőt és ásványvizet maximum 0,5 literes műanyag palackban, élelmiszert pedig kereskedelmi mennyiségben nem lehet behozni rendezvény területére! Az ilyen jellegű termékeket a bejáratnál köteles mindenki megőrzésre átadni a biztonsági szolgálatnak.

Tilos továbbá tűz- és robbanásveszélyes anyagok (gázpalack, kempingfőző, hajtógázas dezodor, stb.) behozatala.

Akik segítenek, ha gondod támad a rendezvényen

A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételeiddel, panaszaiddal, ötleteiddel az Információs Pontok munkatársaihoz fordulhatsz. A térképen találod a helyüket.

Amennyiben elveszett valamid, akkor azt keresd szintén az infópontoknál, és ha találsz valamit, akkor azt is ide, vagy az Elkobzott tárgyak gyűjtőpontján add le. Köszönjük!
Az infópontok és a csomagmegőrzők 0-24 óráig üzemelnek.

A KiskőrösFeszt a működési rend betartása érdekében személy-és vagyonvédelmi szolgálat közreműködését veszi igénybe.

A személy- és vagyonőrök az 2005. évi CXXXIII. tv. 26 és 27§ alapján jogosultak a KiskőrösFeszt bejáratánál és egész területén csomagátvizsgálásra, meghatározott személyek eltávolítására, belépésük megakadályozására. Amennyiben szükségesnek ítélik, jogosultak a területre belépők ellenőrzésére fegyver-, illetve robbanóanyag-kutató műszert alkalmazni és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök bevitelét megtiltani. A személy- és vagyonőr jogosult a rendes működés, illetve a rendezvények megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető, illetve az ott jogellenesen tartózkodó személyt kilétének igazolására felszólítani, a rendezvényen való részvételét megtiltani, távozásra felszólítani, amennyiben az érintett személy ennek nem tesz eleget, és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges, a rendezvényről kivezetni. A személy- és vagyonőr jogosult a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, az elkövetőt elfogni és a birtokában lévő, bűncselekményből származó vagy annak elkövetéséhez használt dolgot, illetve támadásra alkalmas eszközt elvenni. Az elkobzott tárgyak megőrzésre kerülnek, de személyenként nem tudjuk nyilvántartani őket. Amennyiben az elkobzott tárgyak legálisak, kilépéskor visszakaphatóak.

Az kiskorosfeszt@gmail.com címre írd meg az ötleteidet, problémáidat, melyet előre köszönünk!

Mit nem szabad a KiskőrösFeszten??? 

A rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a rendezvényszervezőkkel szemben.

Fényképezni szabad, de kép- és hangfelvételt a rendezvényről csak a rendezők írásos belegyezésével lehet készíteni, fényképezni szabad. A KiskőrösFeszt területén a rendezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi- vagy reklámtevékenységet folytatni!

A vendéglátó egységekben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki! Szeszes itallal és dohányáruval 18 év alatti személy nem szolgálható ki. Ennek érvényre jutása érdekében a pultoknál való kiszolgálás során az életkor okmánnyal történő igazolására hívható fel a vendég. (2005. évi CLXIV tv 5. §, 7. pont)

A KiskőrösFeszt területéről eltávolítható az a személy, aki más személyek életét, testi épségét, vagyoni jogait, vagyontárgyaik épségét, a környezetet veszélyeztető, ill. garázda, vagy rendőri intézkedésre alapul szolgáló magatartást tanúsít, más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít, vagy agresszív magatartásával a közönségen belül békétlenséget szít.

Akit a fentiek alapján a KiskőrösFeszt területéről neki felróható okból eltávolítottak, a jegy/bérlet árát nem igényelheti vissza.

Felhívjuk figyelmedet, hogy kábítószer fogyasztása a hatályos jogszabályok szerint TILOS!

Kérjük, fokozottan vigyázzatok a természeti értékekre, és ne szemeteljetek!

A rendezvényen extrém hang – és fényhatás érheti a látogatókat, így azon fesztiválozók, akik erre különösen érzékenyek, külön figyelemmel tartózkodjanak a színpadok közelében!

A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért.

A KiskőrösFeszt munkatársainak, a rendezőknek, a rendőrségnek és tűzoltóknak, katasztrófavédelemnek az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.

A Városi Sporttelep területére állatot behozni nem lehet.

A fesztivál területén lakókocsival kempingezni nem lehet!

A fesztiválon a biztonságod érdekében tilos a “body surf” (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé.) Ha ez mégis előfordulna veled, sajnos el kell hagynod a rendezvény területét!

A Városi Sporttelep területére járművel behajtani tilos (kivéve a külön engedéllyel rendelkezőknek)!

Felhívjuk a figyelmedet, hogy a rendezvény területén hagyott értékekért felelősséget vállalni nem tudunk, ezért javasoljuk a fokozott odafigyelést! A csomagokban hagyott értékekért felelősséget nem tudunk vállalni (pénz, telefon, iratok).

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Jó szórakozást mindenkinek!